Var hittar du olika föreningar inom basket?

När du är aktiv inom basket kommer du även att söka dig till många olika områden inom sporten. Så fungerar det inte bara med basket, utan med alla andra förekommande sporter. När det gäller just basket finns det då olika föreningar och förbund som du kan vara ansluten till. Ofta är det heller inte du själv som är ansluten som enskild person till dessa organisationer och förbund, utan du själv är enbart ansluten till den klubb som du är medlem i. Här är det istället klubben som är ansluten till alla de olika instanser som behövs för den sport som utövas.

basketball-670062_1280Den största instansen inom svensk basket är naturligtvis Svenska basketförbundet som är det ledande organet, vilket sätter de regler och stadgar som gäller för alla svenska seriespel. Detta betyder då att alla seriösa basketklubbar i Sverige är anslutna till detta förbund, för att kunna spela i serier som räknas inom svensk basket. Svenska Basketförbundet är alltid de som tar de slutgiltiga besluten inom svensk basket, och detta får de klubbar och lag som är verksamma rätta sig efter.

När det sedan gäller övriga organ inom svenska basket finns det inte så mycket att hänga i julgranen, men du hittar betydligt mer på det internationella planet. Här finns det olika organ som arrangerar de stora matcherna och mästerskapen. Naturligtvis finns det ett ytterligare organ som är viktigt inom svensk basket, och det är de domare som styr matcherna. Dessa är naturligtvis anslutna till sitt domarförbund, samt även till Svenska Basketförbundet. Kanske är det bristen på olika arrangörer och organisationer inom svensk basket som gör att denna sport inte blir så synlig som den skulle kunna vara, för det finns verkligen många bra lag och spelare i Sverige. Detta har många gånger visat sig på det internationella planet också, där Sverige i olika cuper rönt ett antal framgångar.